KONFLIKTLØSNING

 

1.    Ha en positiv innstilling idet du møter konflikten. Dette skal vi finne en løsning på, ikke vær oppgitt/negativ/irritert før du begynner konfliktløsningen!

2.    Vær nøytral i din tilnærming. Ikke ta parti, eller ”regn med” at det var den enes skyld!

3.    La barna fortelle historien og lytt til begge barnas versjon uten å komme med egne ”fasitsvar”.

4.    La barna fortelle om følelsene sine, der dette er naturlig. Viktig at barna lærer å sette ord på følelsene sine i et tidlig stadium!

5.    La barna bestemme hva som blir løsningen på konflikten. Pass på at begge partene er enige i denne løsningen!

6.    La barna få bruke tid til å tenke ut en løsning. Noen er ikke vant til dette, og trenger tid for å finne forslag til løsninger!

7.    Ikke godta ”unnskyld” som en lettvint måte å være ferdig med konflikten på. ”Unnskyld” betyr så lite, når de ikke mener det!

8.    Oppmuntre barna til å finne alternativer, hva de kan gjøre neste gang de havner i lignende situasjon. Handler om å gi barna verktøy til å løse konflikter på!

9.    Unngå bruk av ”nei” og ”ikke”. Blir ofte overbrukt, spar de heller til en gang du virkelig trenger det!

10.                      Still spørsmål til barna i stedet for å komme med svarene. Det er barna som skal lære å løse konflikter, ikke du!