Voksenrollen i Matilda

 

-         Jeg reflekterer over hva jeg gjør og hvorfor jeg gjør som jeg gjør i samspillet med barna og kolleger.

-         Jeg har respekt og forståelse for det enkelte barn, og behandler de som likeverdige.

-         Jeg gir barna mulighet til utvikling og ansvarlighet ved å gi utfordringer. Dette er med på å styrke barnas selvstendighet og gir mestringsfølelse.

-         Jeg er bevisst min egen oppførsel og vet at den har betydning for barns atferd.

-         Jeg møter ALLE barna med en positiv og anerkjennende holdning.

-         Jeg hjelper barna å sette ord på egne og andres følelser for å lære empati.

-         Jeg gir barna mulighet til lærerike opplevelser hver dag.