AKTIVITETSPLAN

2019-2020

 

Overordnet temagjennom hele året er

bærekraftig utvikling

 

 

AUGUST

·       Hilde Eskil fremfører muntligfortelling for de eldste barna på Strømsbu, Fuhr og Egra mandag 19.august

·       I forbindelse med den internasjonalevennskapsdagen 30.juli har vi ekstra fokus på vennskap denne måneden

·       Vennskapskafè med foreldre og barn,med valg av foreldrerepresentanter (tirsdag 27.august fra 15.30-17.30).

·       Førstesamtale for foreldre til nyebarn i løpet av måneden

·       Bursdagsfeiring torsdag 29.august

·       Tema: Vennskap

 

SEPTEMBER                                                    

·Viviser teaterforestillingen «Johannes Jensen og kjærligheten» onsdag11.september på Egra, torsdag 12.september på Fuhr og fredag 13.september på Strømsbu

·       Kveldsforestilling «Johannes Jensenog kjærligheten» for foresatte og barn tirsdag 24.september kl.17.30. Gratisinngang med salg av popcorn og saft. Påmeldingsfrist 17.september!

·       Bursdagsfeiring torsdag 26.september

·       Tema denne måneden: Mat og natur

 

 

OKTOBER

·       Vi viser teaterforestillingen «Ludde»fredag 11.oktober på Strømsbu, tirsdag 15.oktober på Egra og torsdag 17.oktoberpå Fuhr (for alle barn fra 1-3 år)

·Viviser teaterforestillingen «Mammas skygge» torsdag 31.oktober for Egra og Fuhr(for alle barn fra 4-6 år)

·       Vi markerer FN-dagen torsdag24.oktober (basar for foresatte og barn). Inntektene fra basaren går tilsykehusklovnene

·       Bursdagsfeiring torsdag 31.oktober

·       Tema denne måneden: Mat og natur

 

NOVEMBER

·       Vi viser teaterforestillingen «Mammasskygge» fredag 1.november for Strømsbu (for alle barn fra 4-6 år)

·       Foreldresamtaler denne måneden (avsluttes30.november)

·       Vi viser teaterforestillingen ”Skinnvotten”onsdag 27.november på Egra, torsdag 28.november på Fuhr, fredag 29.november påStrømsbu. Barna spiller selv forestillingen i etterkant av forestillingen.

·       Bursdagsfeiring torsdag 28.november

·       Tema denne måneden: Vinter

 

DESEMBER

·       Giert Werring viserdukketeaterforestillingen «Kakemann Dukkemann» med Baldrian og musa onsdag11.desember på Strømsbu og torsdag 12.desember i Grimstad

·       Vi marker Lucia fredag 13.desember(foresatte inviteres tidlig på morgenen)

·       Nissefest og bursdagsfeiring tirsdag17.desember. Noen nisser synger på Frivolltun (Egra), noen barn synger på Bergegård (Fuhr) og noen barn synger på sykehuset (Strømsbu)

·       Nissejenta/nissegutten kommer påbesøk hele desember

·       Tema: Vinter

 

JANUAR

·       Vi viser teaterforestillingen «Ludde»onsdag 8.januar for Egra, torsdag 9.januar for Fuhr og fredag 10.januar forStrøsmbu (for alle barn 1-3 år)

·       Vi viser teaterforestillingen ”Englepels”onsdag 22.januar for Egra, torsdag 23.januar for Fuhr og fredag 24.januar forStrømsbu (for alle barn fra 3-6 år)

·       Bursdagsfeiring torsdag 30.januar

·       Tema denne måneden: Mennesket

 

FEBRUAR

·       Vi markerer Samefolkets dag onsdag6.februar

·       Vi feirer Maskeri-Maskera onsdag 26.februar

·Viviser teaterforestillingen «Misunnelige Magda» tirsdag 25.februar på Egra,torsdag 27.februar på Fuhr og fredag 28.februar på Strømsbu

·       Bursdagsfeiring torsdag 27.februar

·       Tema for denne måneden: Mennesket

 

MARS

·       Vi viser teaterforestillingen «Ludde»onsdag 4.mars på Egra, torsdag 5.mars på Fuhr og fredag 6.mars på Strømsbu (foralle barn fra 1-3 år)

·       Vi viser teaterforestillingen «SinnaMann» (for alle barn fra 4-6 år) torsdag 26.mars for Egra og Fuhr, fredag 27.marsfor Strømsbu

·       Vi markerer Verdens teaterdag fredag 27.mars

·       Foreldresamtaler denne måneden

·       Bursdagsfeiring torsdag 26.mars

·       Tema denne måneden: Mennesket

 

APRIL

·       Vi viser teaterforestillingen «Skjærgården»onsdag 22.april på Egra, torsdag 23.april på Fuhr og fredag 24.april påStrømsbu

·       Foreldresamtaler denne måneden(avsluttes 30.april)

·       Påskefrokost tirsdag 31.mars på Egra,onsdag 1.april på Strømsbu og torsdag 2.april på Fuhr

·       Førskolebarna er med på barnebokfestivaleni Grimstad

·       Førskolebarna er med påbarnekulturuka på Strømsbu

·       Vi markerer Dansens dag med åpnedansetimer i uke 17

·       Bursdagsfeiring torsdag 30.april

·       Dugnad tirsdag 28.april og onsdag 29.april.

·       Tema denne måneden: Dyreliv

MAI

·       Giert Werring viserdukketeaterforestillingen «På tur» med Baldrian og musa mandag 11.mai iGrimstad og tirsdag 12.mai på Strømsbu

·       Vi markerer 17.mai fredag 15.mai

·       Bursdagsfeiring torsdag 28.mai

·       Uke 21 er førskolebarna i Grimstad 1uke ved vannet

·       Kunstutstilling denne måneden

·       Tema denne måneden: Dyreliv

 

JUNI

·       Hilde Eskil kommer med muntligfortelling

·       Sommerfest tirsdag 2.juni på Strømsbuog onsdag 3.juni på Egra (for Egra og Fuhr)

·       I forbindelse med verdens miljødagkommer naturtrollene Gjendine Vinning og Emma Ballasje på besøk fredag 5.juni

·       Uke 24 er førskolebarna i Arendal 1uke ved vannet

·       Det blir Sirkusforestillingen av ogmed barna på sommerfesten

·       Bursdagsfeiring for juni og julibarnatorsdag 16.juni

·       Vi markerer Musikkens dag mandag 22.juni

·       Tema denne måneden: Dyreliv

 

JULI

·       Barnehagen er sommerstengt uke 28, 29,30 og 31

·       Juli er betalingsfri måned.