Nyansettelser Høsten 2015 har vi økt andelen pedagoger med Line Salvesen og Julie Bjellerås. Ny lærling er Silje Nilsen.