Nyansettelser Høsten 2018 har vi økt andelen pedagoger med Kaja Ihlebek og Caroline Rugnes i Frøfabrikken og Lille Frø. Jule Hege Bjellerås tilbake fra permisjon og har ansvar for forming både på Egra og Fuhr.Martine Fosselie er nyansatt med ansvar for de minste på Egra sammen med Evy Marie Kvammen som har en bachelor i anvendt psykologi.