Bildene viser barn i utfoldelse og lek samtidig som de trener og lærer. Det ser ut som de liker sin aktivtetsorienterte barnehage uten aldersinndelte grupper :-D