Avdeling på EGRA, Dybedalsveien 9

 Faglig leder Lene Pedersen telefon 47381564

epost lene@villamatilda.no

Avdeling på FUHR Storgaten 60e

4876 Grimstad
pedagogisk leder Lene Gåsemyr telefon 90705949

epost leneg@villamatilda.no

Styrer Anita S.Grandemo treffes på 47290343
E-post: anita@villamatilda.no