Daglig leder Grimstad og Arendal

Lene Pedersen Telefon 47381564

epost lene@villamatilda.no

kontoradresse  Dybedalsveien 9 (Egra)

Organisatorisk leder Solbjørg Rysstad telefon 47250196

epost solbjorg@villamatilda.no

kontoradresse Dybedalsveien 9 (Egra)

Pedagogisk Leder Fuhr Line Salvesen telefon 90705949

epost  linesalvesen@villamatilda.no

stasjonert i Storgaten 60-62

Barnehageeier og styreleder Anita S.Grandemo treffes på 47290343
E-post: anita@villamatilda.no