Assisterende styrer Grimstad og Arendal

Lene Pedersen Telefon 47381564

epost lene@villamatilda.no

Avdeling på EGRA (Frivold), Dybedalsveien 9

Pedagogisk leder Solbjørg Rysstad telefon 47250196

epost solbjorg@villamatilda.no

Avdeling i Gamle Grimstad Storgaten 60 - 62

4876 Grimstad
pedagogisk Leder Line Salvesen telefon 90705949

epost linesalvesen@villamatilda.no

Styrer og styreleder Anita S.Grandemo treffes på 47290343
E-post: anita@villamatilda.no