Lene Pedersen daglig leder  for  "Villa Matilda" Grimstad og Arendal


EGRA
Solbjørg organisatorisk leder og ansvarlig pedagog for førskolegruppa (Agderprosjektet).
Julie Hege Bjellerås pedagogisk leder kunstfag (forming) Egra og Fuhr.
Evy Marie Kvammen bachelor i anvendt psykologi, språk og lekegrupper Egra og Fuhr.
Johanne Simoni pedagogisk leder småbarnsgruppe
Mathias Nicolaisen pedagogisk leder Egra (førskolegruppa)
Camilla Fossum pedagogisk leder
Eirin von Krogh fagarbeider med utvidet ansvar (veileder for lærling)
Seyran Berdahl barnehagemedarbeider (kjøkkenansvarlig) 
Trym Halvorsen barnehagemedarbeider 
Gisle Fosså barne og ungdomsarbeider

Fra høsten 2019 har vi en egen spesialavdeling på Egra med fem barn og fem ansatte. Tilsammen har de bortimot en spesialpedagogstilling (Grimstad kommune), og personalet står ellers under veiledning fra HABU.

FUHR
Line Salvesen organisatorisk leder Frøfabrikken og Lille Frø
Bilal Ahmadi pedagogisk leder Frøfabrikken
Kristine Blom Bakke pedagogisk leder Frøfabrikken 
William Amundsen pedagog Frøfabrikken 
Tone Skaardal pedagogisk leder drama/teater Egra og Fuhr og Strømsbu 
Maryann Ragasa barnehagemedarbeider Lille Frø
Mariann Johnsen fagarbeider med utvidet ansvar Frøfabrikken
Linn Madsen fagarbeider Frøfabrikken
Sylwia Glina pedagogisk leder Lille Frø (Fuhr)
Silje Grindeland fagarbeider Lille Frø
Julie Bergan barnehagemedarbeider Lille Frø
Tiril M.Vigre fagarbeider Frøfabrikken
Caroline Rugnes barnehagelærer Lille Frø (i permisjon)
Sandra Romanova spesialpedagog/logoped med ansvar for barn med spes.behov/fysisk fostring - Grimstad og Arendal

Anita Soma er vår "master of stor-kjøkken" og lager varmmaten til Grimstad og Arendal 
 
Musiker Arne Mathiesen 
Danser Lisa Helene Folåsen (i permisjon)
Danser Guro Eide Paulsen danseundervisning i Grimstad og Arendal


Effekt renhold holder det rent i Grimstad og i Arendal