Lene Pedersen styrerassistent for Grimstad og Arendal
Solbjørg pedagogisk og gjennomfører Agderprosjektets satsing på barn født 2012.
Ingunn Melbye kunstfag (forming), onsdag på Egra og torsdag i Storgaten 60.
Evy Marie Kvammen bachelor i anvendt psykologi
Stefan Bergan pedagogisk leder Frøfabrikken
William Amundsen pedagog Frøfabrikken
Mathias Nicolaisen pedagogisk leder Egra (førskolegruppa)
Line Levinsen pedagogisk leder - Frøfabrikken
Line Salvesen pedagogisk leder -  Lille Frø og Frøfabrikken
Maryann Ragasa barnehagemedarbeider Frøfabrikken
Mariann Johnsen fagarbeider med utvidet ansvar Frøfabrikken
Linn Madsen fagarbeider Frøfabrikken
Silje Grindeland fagarbeider Lille Frø
Eirin von Krogh fagarbeider med utvidet ansvar og veileder (lærling)  Egra
Daria Alicja barnehagemedarbeider Egra
Sandra Romanova spesialpedagog/logoped med ansvar for barn med spes.behov/fysisk fostring - Grimstad/Arendal
Sylwia Glina pedagog - Lille Frø
Julie Bergan barnehagemedarbeider Lille Frø
 
Musiker Arne Mathiesen har musikksesjoner tre dager/uke - Egra (mandag)Storgaten 60-62(tirsdag)
Danser Helene hver tirsdag Egra,onsdag Frøfabrikken
Julie Bjellerås pedagog i permisjon

Effekt renhold holder det rent i Grimstad og i Arendal
faste vikarer lærerstudent Anneli og  fagarbeider Ina