Lene Pedersen daglig leder  for  "Villa Matilda" Grimstad og Arendal


EGRA
Solbjørg organisatorisk leder for Grimstad og Arendal samt ansvarlig pedagog for førskolegruppa (Agderprosjektet).
Julie Hege Bjellerås pedagogisk leder kunstfag (forming) Egra og Fuhr.
Evy Marie Kvammen bachelor i anvendt psykologi, småbarnsgruppe
Martine Fosseli barnehagelærer småbarnsgruppe
Mathias Nicolaisen pedagogisk leder Egra (førskolegruppa)
Eirin von Krogh fagarbeider med utvidet ansvar (veileder for lærling)
Daria Alicja barnehagemedarbeider (kjøkkenansvarlig) 
Trym Halvorsen barnehagemedarbeider 

FUHR
Thomas Fosse lærling (Egra og Fuhr)
Bilal Ahmadi pedagogisk leder Frøfabrikken 
William Amundsen pedagog Frøfabrikken 
Line Salvesen pedagogisk leder - Frøfabrikken 
Kaja Ihlebekk barnehagelærer med drama - Frøfabrikken/Egra 
Maryann Ragasa barnehagemedarbeider Frøfabrikken
Mariann Johnsen fagarbeider med utvidet ansvar Frøfabrikken
Linn Madsen fagarbeider Frøfabrikken
Sylwia Glina pedagogisk leder Lille Frø (Fuhr)
Silje Grindeland fagarbeider Lille Frø
Julie Bergan barnehagemedarbeider Lille Frø
Caroline Rugnes barnehagelærer Lille Frø
Sandra Romanova spesialpedagog/logoped med ansvar for barn med spes.behov/fysisk fostring - Grimstad og Arendal

Anita Soma er vår "master of stor-kjøkken" og lager varmmaten til Grimstad og Arendal
 
Musiker Arne Mathiesen 
Danser Lisa Helene Folåsen


Effekt renhold holder det rent i Grimstad og i Arendal