Solbjørg pedagogisk og gjennomfører Agderprosjektets satsing på barn født 2012.
Lene Pedersen styrerassistent, faglig leder ( med drama) og veileder for personalet - Egra/Fuhr/Strømsbu
Ingunn Melbye kunstfag (forming), onsdag på Egra og torsdag på Fuhr
Julie Bjellerås pedagog Egra (i permisjon)
Stefan Bergan pedagog Fuhr
Mathias Nicolaisen pedagog Egra (førskolegruppa)
Lene Gåsemyr pedagogisk leder og veileder for småpedstudenter - Fuhr Frøfabrikken
Line Levinsen pedagogisk leder - Fuhr Frøfabrikken
Line Salvesen pedagogisk leder - Fuhr (Lille Frø)
Maryann Ragasa barnehagemedarbeider Fuhr
Mariann Johnsen fagarbeider Fuhr 
Linn Madsen fagarbeider Fuhr
Silje Grindeland fagarbeider Fuhr
Eirin von Krogh fagarbeider og veileder (lærling)  - Egra
Sandra Romanova spesialpedagog/logoped med ansvar for barn med spes.behov/fysisk fostring - Egra/Fuhr
Sylwia Glina pedagog - Fuhr (Lille Frø)
Tiril Vigre Monstad fagarbeider (ernæring) og praktisk medarbeider Egra 
Musiker Arne Mathiesen har musikksesjoner tre dager/uke - Egra (mandag)Fuhr (tirsdag)
Danser Guro Elde Paulsen hver tirsdag (Egra),onsdag (Fuhr)

Effekt renhold holder det rent på Egra og Fuhr
faste vikarer lærerstudent Anneli og  fagarbeider Ina