Matilda natur og teaterbarnehage i Arendal og Grimstad ligger tett ved sentrum i byene. De ligger i fredelige, vakre og grønne omgivelser, lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter. Velkommen til et unikt barnehagemiljø som også er en del av byens kulturarv. Vår pedagogiske plan er å inspirere til lærelyst og mestringsfølelse og utvikle god forståelse for hverandre og miljøet vårt. 

 


 


På Fuhr aldersgruppe 1 til 6 år. 1 åringene er i egen gruppe på Lille Frø.
På Egra aldersgruppe 1 til 6 år. For barnehageåret 2017/2018 vil vi fortsette med Agderprosjektet for barn født 2012
Åpningstid kl.0700 - 1630 FUHR, Storgaten 60e (evt. kan foreldre ønske seg annen åpningstid)
Åpningstid kl.0700 - 1630 EGRA, Dybedalsveien 9 (evt. kan foreldre ønske seg annen åpningstid)