Matilda natur og teaterbarnehage i Arendal og Grimstad ligger tett ved sentrum i byene. De ligger i fredelige, vakre og grønne omgivelser, lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter. Velkommen til et unikt barnehagemiljø som også er en del av byens kulturarv. Vår pedagogiske plan er å inspirere til lærelyst og mestringsfølelse og utvikle god forståelse for hverandre og miljøet vårt. 

 


 


I Gamle Grimstad, Storgaten 60-62, aldersgruppe 1 til 6 år. 1 åringene er i egen gruppe på Lille Frø.
På Egra, Dybedalsveien 9, aldersgruppe 1 til 6 år. Fra høsten 2018 har vi en liten småbarnsgruppe på 8 barn.
For barnehageåret 2018/2019 vil vi fortsette med Agderprosjektet for barn født 2013
Åpningstid kl.0700 - 1630 (evt. kan foreldre ønske seg annen åpningstid)